fugler

pelikanen traff jeg på i Australia og måkene i Ålesund